Arbete med relining i ditt hus

2021-07-27

Under sommaren och hösten 2021 kommer vår entreprenör Röranalys AB utföra underhållsarbete i ditt hus och du får den här informationen då du och din bostad berörs av arbetet. Arbetet innefattar relining i befintliga dag- och spillvattenledningar som är placerade under korridorsgolvet på bottenvåningen. Arbetet kommer att ske i olika etapper, nedan finner du en tidsplan över när din adress påverkas av arbetet. Alla bostäder på adresserna berörs dock inte av arbetet. Tidplan: Adress: Period: Etapp 1& 2 Professorsslingan 17–19 16/8 – 17/9 Amanuensvägen 12 Etapp 3 Professorsslingan 21–23 20/9 – 8/10 Etapp 4 Föreningslokalen 11/10 – 29/10 Etapp 5 Professorsslingan 25–27 & 25/10 – 12/11 Amanuensvägen 14 Under perioden kommer Röranalys AB behöva tillgång till din bostad vid 2-3 tillfällen under cirka 4 timmar per tillfälle. Under den tiden kan WC, dusch och eventuellt pentry inte användas. Röranalys AB kommer att i god tid innan meddela dig när de behöver tillgång till din bostad. Arbetet planeras att inte påverka gemensamhetsköken. Under arbetet kan framkomligheten vara begränsad i korridorerna och störande ljud kan förekomma på vardagar klockan 08:00-17:00. Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till Administrationsgruppen på administrationsgruppen@sssb.se. Tack för ditt samarbete! Vänliga hälsningar Stockholms studentbostäder